Kontakt

Przemysław Barszczewski

callanonline.pl
ul. Kościuszki 79, 1 piętro
16-400 Suwałki

Szanowni Państwo

Poniżej podajemy informacje, które wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Administratorem danych osobowych jest AMC Przemysław Barszczewski ul. Kościuszki 79 16-400 Suwałki. Dane kontaktowe: e-mail: [email protected], tel.: 530-070-448

Państwa dane osobowe będą przetwarzane aby:

Udzielić odpowiedzi na Państwa zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
Podjąć działania przed podpisaniem umowy oraz w celu podpisania umowy.
Kontaktować się z Państwem w trakcie wykonywania umowy.
Dochodzić ewentualnych roszczeń przysługujących AMC Przemysław Barszczewski.
Prowadzić marketing bezpośredni usług oferowanych przez AMC Przemysław Barszczewski.

AMC Przemysław Barszczewski zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych, aby mógł wykonać usługi, następującym podmiotom:

Współpracownikom AMC Przemysław Barszczewski
Firmie prowadzącej księgowość AMC Przemysław Barszczewski
Partnerom biznesowym

Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Mają Państwo prawo aby:
• Zarządać dostępu do Państwa danych.
• Zarządać ograniczenia przetwarzania danych.
• Zarządać sprostowania danych.
• Zarządać usunięcia danych.
• Skorzystać z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Państwu praw należy przesłać stosowne żądanie na adres e-mail [email protected]. W ciągu 14 dni AMC Przemysław Barszczewski udzieli informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym rządaniem.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą Państwo że przetwarzanie danych osobowych dotyczące Państwa narusza Państwa prawa wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO").

Akceptacja tej klauzuli jest dobrowolna. Podpisanie oznacza zgodę na administrowanie Państwa danych.